Skip to main content

CD8+ T-rakkudel on oluline roll erinevates põletikulistes protsessides, patogeenide hävitamisel ning kahjustatud rakkude kõrvaldamisel. Need rakud jagatakse pinnaretseptorite ekspresseerimise alusel neljaks alatüübiks: naiivsed, tsentraalsed mälu, efektor-mälu ja lõplikult diferentseerunud efektor-mälu (terminally differentiated efector memory) T-rakkudeks ehk Temra rakkudeks.

Vananedes kasvab pikaajalise antigeenidega kokkupuute tõttu inimese CD8+ Temra rakkude osakaal. Seda on aga seostatud immuunvananemisega (immunosenescence), mis mõjutab omandatud immuunvastuseid. Temra rakke iseloomustab suurenenud efektorraku funktsioon, kõrge tsütotoksiline aktiivsus ja madal jagunemisvõime.

Temra rakud on seotud ka erinevate krooniliste haigustega, seetõttu on nad äärmiselt olulised haiguste mõistmiseks ja potentsiaalse ravi välja töötamiseks. Temra rakkude kuhjumist juhib peamiselt tsütomegaloviiruse (CMV, kuulub herpesviiruste hulka) sporaadiline reaktiveerumine, kuid nende rakkude epigeneetilised mustrid ja rakuline heterogeensus olid siiani vähe uuritud.

Tartu Ülikooli teadlased uurisid CD8+ Temra rakkude geeniekspressiooni  ja kromatiini avatust ning viisid 10x Genomics Chromium tehnoloogiaga läbi single-cell transkriptoomianalüüsi, uurides Temra rakkude mitmekesisust ning selle varieerumist vanusega ja CMV-vastustega. Töös selgus esmakordselt, et Temra rakkudes on mälu T-rakkudega võrreldes oluliselt vähem ligipääsetavaid kromatiini regioone. Geeniekspressioonianalüüs viitab sellele, et Temra rakkude fenotüüp sarnaneb loomulikele tapjarakkudele (NK-rakkudele), mida on ka varasemalt kirjeldatud. Lisaks avastasid teadlased, et Temra rakud jagunevad alampopulatsioonideks, mille osakaalud sõltuvad nii vanusest kui ka CMV infektsioonist.

Vananevas populatsioonis ja krooniliste haiguste tavapärasemaks muutumisega on oluline mõista immuunsüsteemi molekulaarseid ja rakulisi mehhanisme. Elame kaasa kõigile arengutele immuunsüsteemi uurimise vallas pikema tervelt elatud elu nimel!

Artikkel on vabalt kättesaadav siit!

Kasutatud 10x Genomics tooted:

Kasutatud Thermo tooted:

10x Genomics ja Thermo Fisher Scientific toodetele küsi pakkumist siit!